|   print

[  ]
 
Veldkamp JG , Faber WS , Katwijk VF van , Velde RJ van de

70 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
The quality of environmental monitoring and forecasting on a European scale is influenced significantly by the accuracy of land use and land cover data. Due to an urgent need for a geo-referenced European Land Use (ELU) database the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) initiated the construction of a digital 10 minutes Pan-European land use database in 1994. This version distinguishes seven classes including arable land, grassland for agricultural use, permanent crops, forest and urban areas. The database consists of three parts, all in digital format: LuStat, LuGrid and LuVec. LuStat is a tabular database, containing land use statistics on NUTS-2 (regional, if available) or NUTS-1 (national) level. LuStat is compiled from various statistical sources. LuVec is a land use map in vector format which is compiled from all map sources. LuGrid is derived from LuVec and LuStat using a calibration routine. LuGrid consists of two parts: a 'pseudo grid' in vector format covering Pan-Europe, and an attribute table. The former consists of cells measuring 10 (geographical) minutes. This map is linked to the attribute table in which for all cells the distribution of the various land use classes is stored, as a percentage of the area of the entire cell. This report documents the enhancement which were made to the land use database. The result is a second version of the European Land Use database. ELU-2 was improved on a number of items when compared to ELU-1. In the course of 1994 and 1995, more statistical sources became available, as well as more spatial (map) data. The ELU-1 class forest was split into coniferous+mixed and deciduous forest. The calibration routine for matching statistical and map data, and assigning land use to the unit cells was improved. This allowed a better spatial distribution of the land use over the NUTS regions. The database was compared with a number of high-resolution land use and land cover databases at national level, and with a European-wide forest database. In general, ELU-2 compares well with these databases.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De kwaliteit van monitoring en voorspelling van het milieu op Europese schaal wordt sterk beinvloed door de nauwkeurigheid van landgebruiks- en landbedekkingsgegevens. Vanwege een dringende behoefte aan een ruimtelijk Europees landgebruiksbestand initieerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM) in 1994 de samenstelling van een digitaal, Europa-dekkend landgebruiksbestand met een oplossend vermogen van 10 minuten (European Land Use: ELU). Deze versie onderscheidt zeven klassen waaronder bouwland, grasland voor gebruik in de landbouw, permanente gewassen, bos en stedelijk gebied. Het bestand bestaat uit drie delen: LuStat, LuGrid en LuVec. LuStat is een tabulair bestand dat landgebruiksstatistieken op NUTS-2 (regionaal, wanneer beschikbaar) of NUTS-1 (national) niveau bevat. LuStat is samengesteld uit verscheidene statistische bronnen. LuVec tenslotte is een landgebruikskaart in vectorformaat, die gecompileerd is uit alle kaartbronnen. LuGrid is afgeleid uit LuVec en LuStat middels een calibratieroutine. LuGrid bestaat uit twee delen: een pseudo-grid in vectorformaat, en een attribuuttabel. Het vectorbestand dekt geheel Europa en bestaat uit cellen van 10 (geografische) minuten. In de attribuuttabel is voor iedere cel de verdeling van de landgebruiksklassen over de cel opgeslagen als percentage van de oppervlakte van de gehele cel. Dit rapport beschrijft de verbeteringen die aangebracht zijn aan het landgebruiksbestand. Het resultaat is een tweede versie van de Europese landgebruiks-database. ELU-2 is verbeterd op een aantal punten in vergelijking met ELU-1. In de loop van 1994 and 1995 kwamen zowel betere statistische bronnen beschikbaar als beter kaartmateriaal. De ELU-1 klasse bos is gesplitst in loofbos en naald- en gemengd bos. De calibratieroutine die statistische en kaartgegevens aan elkaar toetst en het landgebruik toekent aan de 10-minuten cellen is verbeterd. Dit resulteerde in een betere ruimtelijke verdeling van het landgebruik over de NUTS regio's. Het bestand is vergeleken met een aantal landgebruiks- en landbedekkingsbestanden op Nationale schaal, en met een Europees bosbestand. In het algemeen valt de vergelijking positief uit.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-12-31 )