|   print

Doelen en opties meetnet geluid
[ Measuring noise: objectives and options ]
 
Jabben J

32 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 725201201
download pdf (278Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The advisability and practicability of monitoring transport noise by means of continuous measurements on sites nearby the sources was investigated. The exploratory study aimed at determining the options of monitoring noise emission from roadways consisted of 10 days of measuring noise on a site located along the A2 roadway (major north-south road connection in the Netherlands) at the elevation of Breukelen (nearby Utrecht). The measured data was combined with traffic-volume and -velocity data to differentiate between the various vehicle categories and to determine noise emission levels independent of traffic volume. The measurements were compared with model predictions as well. The results indicate that continuous monitoring of noise levels on sites along the roadway will offer possibilities for keeping emission data up to date, checking model predictions and evaluating the effect of policies on noise emission issuing from roadways. Options for monitoring noise from other sources were explored in a general context.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een onderzoek is verricht naar de wenselijkheid en haalbaarheid van het continu uitvoeren van geluidmetingen ter ondersteuning van monitoringsactiviteiten op het gebied van geluid. In dit kader zijn verkennende geluidmetingen verricht aan het wegverkeer langs op rijksweg A2 ter hoogte van Breukelen. De metingen zijn ten behoeve van het onderscheid van voertuigcategorieen gecombineerd met tel- en snelheidsgegevens van het verkeer ter plaatse en zijn vergeleken met modelberekeningen. Uit studie blijkt het monitoren van geluidemissies van rijkswegen en het valideren van modelberekeningen door middel van een continu registrerende meetpost realiseerbaar. Tevens is een vooruitblik gemaakt naar de mogelijkheden om ook de emissies van andersoortige geluidbronnen middels metingen te monitoren

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-03-01 )