|   print

[  ]
 
Vissenberg HA

p in Dutch   2000

download pdf (570Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report is based on reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards for the compounds sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. No exceedances of air quality standards were reported for industrial areas. By seven municipalities exceedances were reported: thirteen times of nitrogen dioxide and nine times of benzene.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings)grenswaarden voor zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. De provincies hebben geen overschrijding van grenswaarden rond inrichtingen op hun grondgebied gerapporteerd. De provincie Zuid-Holland rapporteert overschrijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide langs enkele snelwegen. Door zeven gemeenten worden overschrijdingen van (uitzonderings) grenswaarden gerapporteerd: dertien keer van stikstofdioxide en negen keer van benzeen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-05-17 )