|   print

[  ]
 
Vissenberg HA ; Hammingh P

21 p in Dutch   2000

download pdf (88Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Reports from provinces and municipalities on exceedances of the air quality standards for the compounds sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene are overviewed here. No exceedances of air quality standards were reported for industrial areas. The provinces of Utrecht and Zuid-Holland reported exceedances for nitrogen dioxide near roadways. Ten municipalities reported a joint total of 21 cased of exceedance: 8 times for nitrogen dioxide, 12 times for benzene and once for suspended particles.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport is gebaseerd op rapportages van provencies en gemeenten over overschrijding van de (uitzonderings)grenswaarden voor zwaveldiozide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdiozide, koostofmonoxide, lood en benzeen. De provincies hebben geen overschrijding van grenswaarden rond inrichtingen op hun grondgebied gerapporteerd. De provincies Utrecht en Zuid-Holland rapporteren overschijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide langs enkele snelwegen. Tien gemeenten hebben in totaal 21 overschrijdingen van (uitzonderings) grenswaarden gerapporteerd: acht keer van stikstofdioxide, twaalf keer van benzeen en 1 keer van zwevende deeltjes.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-12-11 )