|   print

Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 1998 en 1999
[ Annual survey air quality 1998 and 1999 ]
 
van Breugel P, Buijsman E, Diederen H, Hammingh P, Kamst A, Noordijk H, Rentink L, Swaan P, Velders G, van Velze K

136 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 725301006
download pdf (3408Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This annual survey presents a view based on measurements and model calculations of air quality and the burden on soils and surface water, caused by atmospheric depostition, in the Netherlands in 1998 and 1999. The report consists of one special topic, 'Background to air-quality monitoring', and the folowing chapters on global, photochemical, acidifying, particulate and local air pollution. New standards issueing from the European directives are als introduced here.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depostie in Nederland in 1998 en 1999. Het speciale onderwerp in dit rapport is Achtergronden bij de luchtkwaliteitsmonitoring. Het rapport bestaat verder uit de hoofdstukken: mondiale-, fotochemische-, verzurende-, deeltjesvormige- en lokale luchtverontreiniging. In dit jaaroverzicht worden ook nieuwe normen geintroduceerd die voortvloeien uit Europese richtlijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2001-04-27 )