|   print

Rapportage besluiten luchtkwaliteit 2000
[ Report on air quality resolutions for 2000 ]
 
Hammingh P, Jimmink BA

25 p in Dutch   2001

RIVM Rapport 725301007
download pdf (258Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This national report on air quality resolutions is based on reports from provinces and municipalities for the year 2000. The reports describe the local air quality by exceedances of air quality standards for the compounds sulphur dioxide, suspended particles (black smoke), nitrogen dioxide, carbon monoxide, lead and benzene. No exceedances of air quality standards were reported for industrial areas. The provinces of Utrecht, Noord-Holland and Zuid-Holland report exceedances for nitrogen dioxide near a number of motorways. The province of Noord-Brabant reports two exceedances for nitrogen dioxide near national motorways. Twelve municipalities reported a joint total of 50 cases of exceedance: 22 times for nitrogen dioxide, 23 times for benzene, twice for suspended particles and three times for carbonmonoxide.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze landelijke rapportage besluiten luchtkwaliteit is gebaseerd op rapportages van provincies en gemeenten over het jaar 2000. Het rapport beschrijft de lokale luchtkwaliteit aan de hand van overschrijdingen van grenswaarden voor zwaveldioxide, zwevende deeltjes (zwarte rook), stikstofdioxide, koolstofmonoxide, lood en benzeen. De provincies hebben geen overschrijding van grenswaarden rond inrichtingen op hun grondgebied gerapporteerd. De provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland rapporteren overschrijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide langs een aantal snelwegen. De provincie Noord-Brabant rapporteert twee overschrijdingen van de grenswaarde van stikstofdioxide langs rijkswegen. Twaalf gemeenten hebben in totaal 50 overschrijdingen van (uitzonderings) grenswaarden gerapporteerd: 22 keer van stikstofdioxide, 23 keer van benzeen, twee keer van zwevende deeltjes en drie keer van koolstofmonoxide.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-01-24 )