|   print

Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2000
[ Annual survey air quality 2000 ]
 
van Breugel P, Diederen H, Hammingh P, Jimmink B, Kamst A, Noordijk H, Swaan P, Velders G, van Velze K

128 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 725301008
download pdf (2051Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This annual report comprises an overview of the air quality and the load placed on soils and surface water by atmospheric deposition in the Netherlands on the basis of measurements and model calculations. Special attention has been paid to the smog regulation of 2001, with chapters on global, photochemical, acidifying, particulate and local air pollution. New standards issuing from Dutch and European (EU) directives are also introduced here.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op basis van metingen en modelberekeningen wordt een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 2000. Het rapport bestaat uit een speciaal onderwerp, Smogregeling 2002, en uit de volgende hoofdstukken: mondiale-, fotochemische-, verzurende-, deeltjesvormige- en lokale luchtverontreiniging. In dit jaaroverzicht worden ook nieuwe normen ge6ntroduceerd die voortvloeien uit het nieuwe Besluit luchtkwaliteit en uit Europese (EU) richtlijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-04-04 )