|   print

Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001
[ Annual survey air quality 2001 ]
 
Beck J, van Breugel P, Buijsman E, Diederen H, Noordijk H, de Ruiter J, Tromp J, Velders G, van Velze K, Hammingh P

120 p in Dutch   2002

RIVM Rapport 725301009
download pdf (2510Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The air quality for 2001 is found to strongly resemble that for 2000. The decreasing trend in concentrations seen in the nineties, is still valid on the whole. Concerning the meteorological influences, 2001 can be considered as a normal year. Widespread exceedances occurred for ozone and PM10, and in the deposition of potential acid and total nitrogen. In the urban environment, exceedances of the annual mean limit value for NO2 occurred along road length of about 2000 km. Calculations for benzene and benzo[a]pyrene showed that exceedances were incidental. This annual air quality survey provides an overview of the air quality and the load placed on soils and surface water by atmospheric deposition in the Netherlands, on the basis of measurements and model calculations. The report describes global, photochemical, acidifying, particulate and local air pollution. Special attention has been paid to the Dutch air quality in relation to the new European legislation on air quality.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Als we de luchtkwaliteit over 2001 vergelijken met die van 2000 blijken deze in grote lijnen met elkaar overeen te komen. De trendmatige daling van concentraties heeft zich in grote lijnen doorgezet. 2001 was wat meteorologische invloed betreft een normaal jaar. Normoverschrijdingen op landelijke schaal hebben zich voorgedaan van ozon, zwevende deeltjes (PM10), depositie van potentieel zuur en stikstof. In de stedelijke omgeving is de jaargemiddelde norm NO2 overschreden langs een weglengte van circa 2000 km. Voor benzeen en benzo[a]pyreen geven berekeningen aan dat incidenteel overschrijdingen van grenswaarden kunnen zijn voorgekomen. In het jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001 wordt op basis van metingen en modelberekeningen een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland over 2001. Het rapport beschrijft de onderwerpen: mondiale, fotochemische, verzurende, deeltjesvormige en lokale luchtverontreiniging. Als extra onderwerp is een hoofdstuk opgenomen over de Nederlandse luchtkwaliteit in relatie tot de nieuwe Europese wetgeving voor luchtkwaliteit.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2002-12-20 )