|   print

[  ]
 
Dave R , Elzenga HE , Moor APG de

19 p in Dutch   2004

download pdf (214Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report evaluates voluntary climate change initiatives by US business and industry geared to reducing greenhouse gases. We conclude that most of them do not even meet the minimum requirements to be qualified as serious efforts. They lack sufficient information, ambition and direction. Targets are unclear, and in most cases, the information and data fail to assess or even calculate the impact of these initiatives on greenhouse gases. The lack of good governance and transparency at governmental and industrial levels points to a serious gap in the US climate policy framework. Experiences with voluntary approaches in the Netherlands demonstrate several lessons and success factors for improving the effectiveness and feasibility of the US voluntary efforts. An annual assessment, or an official mid-term review in 2007, can contribute to further assessment of progress and make the US voluntary efforts more credible. Following the Dutch experience, these tasks can be effectively delegated to an independent organisation. Finally, a political option to induce compliance is to have the (federal) government develop fall-back policies, including alternative policy instruments or, as a last resort, introduction of financial penalties as punitive measures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage evalueert de vrijwillige initiatieven van het Amerikaanse bedrijfsleven om invulling te geven aan het Climate Change Initiative van President Bush. Het merendeel van deze vrijwillige initiatieven voldoet niet aan de minimum voorwaarden om als serieuze inspanningen te kunnen worden beschouwd. Er is een groot gebrek aan transparantie, ambitie en structuur. Doelstellingen zijn onduidelijk en in de meeste gevallen is er geen of onvoldoende informatie om het effect op de broeikasgasemissies te kunnen berekenen. Dit gebrek aan transparantie en goed bestuur op zowel overheid- als bedrijfsniveau duidt op een ernstige tekort in het beleidskader in de VS. De ervaring met vrijwillige inspanningen in Nederland leert dat er een aantal lessen en succesfactoren zijn die de effectiviteit van de initiatieven in de VS kunnen verbeteren. Een tussentijdse evaluatie van de vrijwillige initiatieven in 2007 met de mogelijkheid om bij te sturen vergroot ook de geloofwaardigheid van de aanpak. De meeste van deze genoemde factoren kunnen worden gedelegeerd naar een deskundig, betrouwbaar en onafhankelijke organisatie naar bijvoorbeeld Nederlands model. Tot slot, kunnen terugvalopties voor beleid, zoals bijvoorbeeld energiebelastingen, als stok achter de deur naleving door het bedrijfsleven bevorderen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-03-15 )