|   print

[  ]
 
Elzen MGJ den , Berk MM , Lucas P

71 p in Dutch   2004

download pdf (600Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes and analyses in detail two climate regimes for differentiating commitments: the simplified Multi-Stage and Per Capita Convergence approaches. The Multi-Stage approach consists of a system to divide countries into groups with different types of commitments (stages). The Per Capita Convergence defines emission permits on the basis of a convergence of per capita emissions. The analysis focuses on two global greenhouse gas emission profiles resulting in long-term CO2-equivalent concentrations stabilising at 550 and 650 ppmv (S550e and S650e profile). The abatement efforts (allocations) for Annex I regions for S550e for all variants generally range from 25%-50% below 1990 levels in 2025 and 70-85% in 2050. For S650e, these efforts range from 10% increase to 25% reduction in 2025 and 40-60% reduction in 2050. For non-Annex I regions, the results are generally more differentiated for the various commitment schemes, stabilization targets and time horizons than for Annex I regions. The analysis further highlights the major strengths and weakness of the Multi-Stage and Per Capita Convergence variants, and points at important obstacles and pre-conditions for their feasibility and acceptability.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een analyse van twee post-Kyoto regimes voor lastenverdeling in het internationale klimaatbeleid: 1. de Multi-stage benadering, waarbij landen op grond van hoofdelijk inkomen en emissies worden ingedeeld in groepen met verschillende typen van doelstellingen (stadia). 2. de Per Capita Convergentie benadering, waarbij voor alle landen de emissierechten worden gedefinieerd op basis van een convergentie van hoofdelijke emissie ruimte. Dit is gedaan met behulp van twee mondiale emissieprofielen voor broeikasgassen die resulteren in een stabilisatie van de CO2 equivalente concentratie op een niveau van respectievelijk ongeveer 550 en 650 ppmv (S550e en S650e profielen). De reductie doelstellingen van Annex I landen voor S550e liggen in 2025 tussen de 25-50% onder het 1990 niveau en in 2050 70-85%. Voor S650e varieren deze doelstellingen van een 10% toename tot een 25% reductie in 2025 en een 40-60% reductie in 2050. De resultaten voor niet-Annex I regios laten in de regel een diverser beeld zien voor verschillende regimes, stabilisatie doelen, regio's en tijdsperiodes. Naast de kwantitatieve analyse is op basis van een multi-criteria analyse ook een kwalitatieve beoordeling gemaakt van de sterke en zwakke kanten van de verschillende Multi-Stage en Per Capita Convergentie varianten. De analyse laat ook zien waar de belangrijkste obstakels en condities liggen voor een mogelijke uitvoerbaarheid en aanvaardbaarheid van dergelijk post-Kyoto klimaatbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-07-30 )