|   print

In situ meting van nitraatverwijdering uit grondwater van een verzadigde zone
[ In situ estimation of nitrate removal from groundwater in a sub-soil ]
 
Boumans LJM, van der Linden AMA

22 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 728472005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In situ werd nitraatverwijdering uit het grondwater gemeten. De verwijderde hoeveelheid nitraat per kubieke meter bodem bedroeg 5 mg per uur. De nitraatconcentratie waarbij deze verwijdering plaatsvond varieerde tussen 0 en 10 mg/l.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-03-31 )