|   print

[  ]
 
Krajenbrink GJW

57 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het stikstofproject heeft het RIVM in het waterwingebied Putten onderzoek verricht naar het werk- en stoftransport in de onverzadigde zone van ca. 9 meter. Dit rapport bespreekt de resultaten van veldmetingen, met diverse bodemvochtbepalingen van grondmonsters, en van een modelsimulatie van een chlorideprofiel. De globale verblijftijd van een waterdeeltje in de qua textuur zeer heterogene onverzadigde zone varieert van ca. 1,5 - 3 jaar. Met het model KOLOM kunnen de concentratieprofielen niet gesimuleerd worden bij een normale dispersiviteit. De concentratieprofielen en de bodemopbouw veronderstellen een grillig watertransport via voorkeursbanen. Grondwater kan hierdoor onverwacht kwetsbaar zijn voor bodemvervuiling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-11-30 )