|   print

[  ]
 
Drecht G van , Goossensen F , Berends AJ

85 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De stikstofbelasting van het ondiepe grondwater in de vier grote zandgebieden is uitgerekend door middel van het opstellen van de stikstofbalans van de onverzadigde zone. De belangrijkste factor hierin is de bemesting in landbouwgebieden en de stikstofdepositie in bos- en natuurgebieden. De stikstofuitspoeling is berekend als fractie van de stikstofbelasting van het bodemoppervlak. De denitrificatie van minerale stikstof is berekend als sluitpost van de stikstofbalans. Doordat ook de fosfaatbalans is opgesteld, was het mogelijk om de beperking aan het gebruik van dierlijke mest via de fosfaatnorm uit te rekenen. Invoering van de op fosfaat gebaseerde eindnorm van het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen heeft slechts weining effect op de uitspoeling van nitraat onder grasland. Dit komt vooral doordat alle mest, afkomstig uit de rundveehouderij ook na de invoering van de eindnorm vrijwel geheel op grasland geplaatst kan worden en ook geen rekening is gehouden met een vermindering van het gebruik van kunstmest. In het noordelijke zandgebied kan het overschot aan dierlijke mest van de intensieve veehouderij in gemeenten met een tekort geplaatst worden. In de andere zandgebieden zijn er na de invoering van de eindnorm vrijwel geen gemeenten met een tekort, zodat het mestoverschot van de intensieve veehouderij op een andere wijze verwerkt zal moeten worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )