|   print

[  ]
 
Lagas P , Verdam B , Maaren HJ van

32 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het veldonderzoek bestrijdingsmiddelen (fase 3) werden in de eerste 3 kwartalen van 1988 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen aangetoond in het grondwater onder landbouwpercelen. Het onderzoek werd uitgevoerd in een drietal regio's: aardappelteelt in de Veenkolonien, maisteelt in Noord-Brabant en bloembollenteelt in de Bollenstreek. Tevens werden hierbij voor het eerst een aantal diepe putten (tot 6 m) bemonsterd. Gebruik van de grondontsmettingsmiddelen leverde residuen in het grondwater op van 1,3-dichloorpropeen, 1,2-dichloorpropaan, 1,2,3-trichloorpropaan, MIT, ethoprophos en aldicarb. Verder werden residuen aangetroffen van ETU, atrazine, dinoseb, bentazon en MCPP.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )