|   print

[  ]
 
Lagas P ; Gast LFL ; Gerringa LJA

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een lysimeter werd beplant ter bestudering van de invloed van beplanting op rijping. De eerste doelstelling van het onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd omdat het rijpingsproces niet goed op gang gekomen is in verband met onvoldoende afwatering. Desalniettemin zijn enkele conclusies te trekken. M.b.t. beplanting werd geconstateerd dat kenmerkena van fysische rijpingsverschijnselen zoals ontwatering, scheurvorming en oxidatie eerder werden waargenomen in de beplante bak. In het poriewater van ongerijpt havenslib worden As, Ni, Cu, Cd en Ba-concentraties aangetroffen die boven de B-waarde van de Leidraad Bodemsanering liggen. Na chemische rijping kan een toename van de concentraties van de genoemde elementen plaatsvinden, omdat havenslib hoge concentraties metalen bevat die vrijkomen na oxidatie en/of verzuring. In het poriewater van het havenslib werden PCB concentraties aangetroffen, die een factor 10 boven de in de Leidraad Bodemsanering vermelde C-waarde liggen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )