|   print

[  ]
 
Hassanizadeh SM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de basisvergelijkingen van het transport van stoffen door geconcentreerde zoutoplossing (pekel) in gestructureerde poreuze media afgeleid. Enkele eenvoudige voorbeelden zijn numerisch. Aangenomen is dat het poreuze medium is opgebouwd met aggregaten, bestaande uit gesteente, gescheiden door macroporien, waardoor de pekel stroomt en het transport van zout en opgeloste stoffen plaats vindt. Er is rekening gehouden met het effect van de hoge zoutconcentratie op de dichtheid, viscositeit, wetten van Darcy en Fick, en het stoftransport naar de aggregaten. De vergelijkingen van de massabalans, aangevuld met de uitgebreide wetten van Darcy en Fick, zijn gebruikt om twee stelsels vergelijkingen te verkrijgen. Het wiskundig model TORISM werd op basis van deze stelstel-vergelijkingen ontwikkeld. Met het model TORISM wordt de relevantie van de wijzigingen in de wet van Darcy gedemonstreerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )