|   print

[  ]
 
Glasbergen P ; Englund-Borowiec G ; Nijhoff-Pan I ; Slot AFM

161 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De transportberekeningen vormen deelrapport 9 van de veiligheidsevaluatie van opbergconcepten in steenzout. De berekeningen zijn in twee fasen uitgevoerd. Het grondwaterstromingssysteem is berekend als functie van een groot aantal mogelijke veranderingen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Zeespiegelvariatie en gevolgen van ijstijden zijn hierbij betrokken. Voor een aantal representatieve situaties is de nuclidenmigratie berekend vanaf een mogelijk punt van vrijkomen aan de rand van een zoutformatie tot aan het oppervlak of tot een waterwinput. De berekeningen zijn in de tijd doorgezet totdat de piekwaarde is gepasseerd. De uitkomsten dienen als invoer vor de biosfeerberekeningen in deelrapport 10.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-02-28 )