|   print

[  ]
 
Glasbergen P

40 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De subrosieberekeningen vormen deelrapport 7 van de veiligheidsevaluatie van opbergconcepten in steenzout. Subrosie is de aantasting van zoutstructuren door contact met grondwater. Er is een model ontworpen om de zoutafvoer te berekenen. Het gebruikte model is getoetst aan waarden uit geologisch onderzoek en in de literatuur voorkomende waarden voor het verleden opgetreden subrosie. Vervolgens is met het model een prognose gemaakt, die ten grondslag ligt aan verdere veiligheidsberekeningen die in deelrapport 9 en 10 zijn weergegeven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )