|   print

[  ]
 
Hassanizadeh SM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit is de tekst van een aantal lezingen die door de auteur zijn gegeven bij de afdeling civiele techniek van de Universiteit van Notre Dame te Indiana, U.S.A. Uitgangspunten en principes die ten grondslag liggen aan de beschrijving van de continue poreuze media worden gepresenteerd en bediscussieerd. Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel I worden de behoudswetten en constitutieve vergelijking voor enkelfasige materialen behandeld. De tweede hoofdwet van de thermodynamica is gebruikt om restricties aan de constitutieve vergelijkingen op te leggen. In deel II is dezelfde methode gebruikt om de basisvergelijkingen te verkrijgen, die de transport-processen in poreuze media beschrijven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-09-30 )