|   print

[  ]
 
Jeths R , Maaren HLJ van

28 p in Dutch   1990

Toon Nederlands

English Abstract
Het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit bestaat uit ca. 380 meetpunten die jaarlijks worden bemonsterd. M.b.v. het meetnet wordt inzicht verkregen in de relatie tussen grondwaterkwaliteit en -kwaliteitsveranderingen gerelateerd aan menselijk handelen enerzijds en natuurlijke factoren, zoals bodemgesteldheid en hyrologie anderzijds. De rapportage betreft de analyse resultaten van grondwatermonsters uit 11 meetnetpunten in de provincie Flevoland.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Abstract niet beschikbaar

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1990-04-30 )