|   print

[  ]
 
Beugelink GP , Mulschlegel JHC , Pastoors MJH , Verlouw JGW

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met het recent ontwikkelde computerprogramma FLOPZN zijn voor 24 grondwaterwinningen t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening in de provincie Noord-Brabant de 10- en 25-jaars verblijftijdzones berekend. In enkele gevallen is ook de 60-dagen verblijftijdzone berekend. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de verblijftijd in semi-permeabele lagen en met verticale snelheidscomponenten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-08-31 )