|   print

Computer Program FLSTAT: Pathlines in Two-Dimensional Groundwater Flow in a Heterogeneous Aquifer
[ Computerprogramma FLSTAT: stroombanen in twee dimensionale grondwaterstroming in een heterogeen watervoerend pakket ]
 
Lieste R

42 p in English   1988

RIVM Rapport 728520003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
FLSTAT is een computerprogramma waarmee op regionale schaal stroombanen en verblijftijden van grondwater kunnen worden berekend. Het programma maakt gebruik van gediscretiseerde stijghoogten, die moeten worden opgegeven in de knooppunten van een netwerk. De stroming is verondersteld twee dimensionaal te zijn (x-y vlak). Per element van het netwerk dienen waarden voor de porositeit en permeabiliteit te worden opgegeven. FLSTAT is niet geschikt voor de berekening van stroombanen in de nabijheid van onttrekkingen/infiltraties. FLSTAT is geprogrammeerd in FORTRAN 77 volgens de ANSI X 3.9-1978 standaard en draait op een PC onder DOS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-12-31 )