|   print

Computer Program FLOPZ1: Pathlines in Quasi-Three-Dimensional Groundwater Flow in a Layered Homogeneous Aquifer
[ Computerprogramma FLOPZ1: stroombanen in quasi drie dimensionale grondwaterstroming in een gelaagd homogeen watervoerend pakket ]
 
Lieste R

48 p in English   1988

RIVM Rapport 728520004
er zou een versie zijn van februari 1989 (herzien?)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
FLOPZ1 is een computerprogramma voor de berekening van stroombanen en verblijftijden van grondwater in een gelaagd freatisch watervoerend pakket. Aan de bovenzijde van het hydrologische systeem kan aanvulling van het grondwater worden opgegeven d.m.v. een aantal opties. De verticale snelheid van het grondwater is in rekening gebracht onder de aanname dat stroming in de verticaal weerstandsloos plaatsvindt. FLOPZ1 kan zelfstandig worden gebruikt maar ook als preprocessor voor de programma's FCONC1 en FCONC2.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-12-31 )