|   print

[  ]
 
Kovar K

55 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport vormt de programmadocumentatie van het computerprogramma FCONC1. Met dit programma kunnen doorbraakkrommen worden berekend van in het grondwater opgeloste stof, zowel t.p.v. een individuele put als op een puttenveld. Het programma maakt daarbij gebruik van de uitvoerresultaten van FLOPZ1, een programma waarmee stroombanen in een (gelaagd) freatisch watervoerend pakket kunnen worden berekend. (rapportnr. 728520004). In het geval van FCONC1 dienen de stroombanen te worden berekend vanaf het pompfilter, d.w.z. terugwaarts in tijd. Alleen het advectieve stoftransport wordt in beschouwing genomen ; dispersie en adsorptie zijn niet ingebouwd. Wel kan per laag afbraak worden gemodelleerd d.m.v. een halfwaarde tijd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-07-31 )