|   print

[  ]
 
Mulschlegel JHC

45 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met het computerprogramma FLOPZN zijn voor 4 Belgische grondwaterwinningen t.b.v. de openbare drinkwatervoorziening de zogeheten 60 dagen en 10- en 25-jaars verblijftijdszones berekend. Door toepassing van dit programma wordt rekening gehouden met de verblijftijd in semi-permeabele lagen en met verticale snelheidscomponenten. Bij de beschouwde winplaatsen, te weten Lommel, Meerle, Putte/Kapellen en Wuustwezel zijn de zones aan maaiveld gerelateerd aan de verblijftijden van waterdeeltjes in het watervoerend pakket waarin de winningsmiddelen zijn geplaatst. Op verzoek van de opdrachtgevers werd nagegaan in hoeverre de zones grensoverschrijdend zijn. Bij de winplaatsen Meerle, Putte/Kapellen en Wuustwezel blijken 10- en 25-jaars zones in meer of mindere mate de rijksgrens te overschrijden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )