|   print

[  ]
 
Slot AFM ; Nijhoff-Pan I

79 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het HYDROCOIN-project is een internationale studie van de vergelijking, validatie en gevoeligheidsanalyse van computermodellen die gebruikt worden bij de berekening van de migratie van radionucliden door de ondergrond, als onderdeel van de veiligheidsstudies naar geologische opberging van radioactief afval. Als testgebied voor dit probleem is gekozen voor Piceance Basin in noord-west Colorado, U.S.A., wegens de geohydrologische kenmerken van dit gebied en het daar voor diverse doeleinden uitgevoerde veldonderzoek. De bodemopbouw van dit gebied is relevant voor de situatie, waarbij gedacht wordt aan ondergrondse opslag van radio-actief afval in slechtdoorlatende gesteenten een belangrijke tweede barriere vormen boven een opbergformatie. De opzet van deze studie is nu om, door variatie van de invoergegevens binnen het gegeven interval een zo groot mogelijke overeenkomst te bereiken tussen de door het model berekende en de gemeten stijghoogten in het gebied. De verkregen uitkomsten kunnen dan vergeleken worden met uitkomsten van andere simulatiemodellen. Voorts worden stroombanen en reistijden berekend, hetgeen van belang is bij de risico-analyse van het vrijkomen en de migratie van radionucliden uit een ondergrondse berging. De resultaten van de modelstudie komen redelijk goed overeen met de waargenomen waarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )