|   print

[  ]
 
Deul PC

120 p in Dutch   1987

download pdf (3112Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Mobiliteit en afbreekbaarheid van vijf, respectievelijk zes chloorfenolen in verschillende grondsoorten werden bestudeerd met behulp van kolomexperimenten en afbraakproeven. Onder de omstandigheden van de proef bleek dat geen van de geteste chloorfenolen uitspoelde. Incidenteel werden echter in duinzand zeer geringe hoeveelheden chloorfenol in het porienwater aangetoond. Er bestaan aanwijzingen, dat chloorfenolen sterk worden vastgelegd in de vorm van gebonden residuen (tot ca. 60%) ; dit kan de multifunctionaliteit van de bodem bedreigen. De geteste chloorfenolen blijken zowel aeroob als anaeroob vrij snel microbiologisch te worden afgebroken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-04-30 )