|   print

[  ]
 
Tieleman Y

48 p in Dutch   1989

download pdf (1194Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Orienterende laboratoriumexperimenten zijn uitgevoerd om te onderzoeken of uitspoeling uit een kolom bodemmateriaal kan optreden van niet volledig gemineraliseerde afbraakprodukten van chloorfenolen. Er zijn kolomexperimenten uitgevoerd met 14-C-gelabeld 4-monochloorfenol en 3,4-dichloorfenol in vier verschillende soorten grond (duinzand, vaaggrond, eerdgrond en podzol). Er is gebruik gemaakt van korte grondkolommen en een hoge percolatiesnelheid. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat onder de gegeven niet-realistische omstandigheden uitspoeling van dichloorfenol optrad in kalkrijke zandgrond die weinig organische stof bevat. In deze grond spoelden tevens niet volledig gemineraliseerde afbraakprodukten van mono-chloorfenol uit. In de overige gronden trad slechts uitspoeling op van gelabeld koolstofdioxide tot een maximum van 30% ten opzichte van de invoer. Uit analyses van het kolommateriaal is gebleken dat gebonden residuvorming optrad tot 50%. Het is niet bekend om welke stoffen dit ging. Het was niet mogelijk volledige massabalansen op te stellen daar 10 tot 40% van de toegevoerde activiteit tijdens de analyses niet werd teruggevonden. Nader onderzoek onder realistischer omstandigheden is noodzakelijk om de implicaties van deze resultaten duidelijk te maken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )