|   print

[  ]
 
Mulschlegel JHC ; Prins HF ; Kusse AAM

167 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het project had als doel het operationeel maken en uittesten van programma's en het zonodig ontwikkelen van (aanvullende) computerprogrammatuur om stroombanen, intrekgebieden en gemiddelde transporttijden te bepalen en de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit in ruimte en tijd, in het bijzonder voor het oostelijk deel van de rijksgrens met Belgie. Eind 1987 is het project door de opdrachtgever gestopt i.v.m. gewijzigde prioriteitsstelling in het totale onderzoeksprogramma. In het rapport wordt ingegaan op de parameter pH, nitraat, nitriet en chloride. Als regionaal beeld komt naar voren een trendmatige daling van de pH-waarde in de periode na 1970. Het chloride-gehalte om diepten groter dan 50 meter is veelal kleiner dan 30 mg Cl-/liter. Tot op een diepte van 50 meter komen in een aantal deelgebieden waarden voor boven de 100 mg Cl-/liter. Aan de hand van de nitraat-beelden in het horizontale vlak lijken de waarden streekgebonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )