|   print

[  ]
 
Olthoorn TN

35 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Eind 1985 werd de onder auspicien van de Duits-Nederlandse Grenswatercommissie uitgevoerde Nederlandse studie afgerond naar de hydrologische invloed van de Duitse bruinkoolwinning op het grondwater in de Limburgse Roerdalslenk. De uitkomsten die een Duitse modelstudie van hetzelfde gebied een jaar later leverde, bleken circa een orde groter dan de Nederlandse. De verschillen tussen de modellen zijn in aparte Duits-Nederlandse werkgroepen onderzocht. Dit rapport geeft voor het eerst een kwantitatieve analyse van deze verschillen. Voorts wordt via een onzekerheidsanalyse een bandbreedte van de te verwachten verlagingen becijferd. Toepassing van de in het Nederlandse gebiedsdeel geldende doorlatendheid van kleilagen op het Duitse gebied veroorzaakte de lage Nederlandse uitkomsten. Door het omgekeerde effect zijn de Duitse uitkomsten aan de hoge kant. Een ongedefinieerd deel van de verschillen wordt veroorzaakt doordat het later gestarte Duitse onderzoek over veel nieuwe geologische informatie van het Duitse gebied kon beschikken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-06-30 )