|   print

[  ]
 
Beugelink GP

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het ruwe water van het pompstation Noordbargeres (Dr) is de stof dichloorpropaan aangetroffen. Deze stof komt voor in het in de aardappelteelt gebruikte grondontsmettingsmiddel DD. M.b.v. de Kriging-interpolatietechniek zijn voor een aantal jaren isohypsenbeelden berekend op basis waarvan een langjarig gemiddeld intrekgebied voor het P.S. Noordbargeres is vastgesteld. In het intrekgebied zijn de verblijftijden van waterdeeltjes vanaf maaiveld tot aan de pompputten berekend. Met gebruikmaking van een door het KIWA uitgevoerde inventarisatie van het stofgebruik in het intrekgebied is vervolgens berekend welke concentraties dichloorpropaan in de toekomst in het opgepompte grondwater te verwachten zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )