|   print

[  ]
 
Linden, A.M.A.van der ; Loch, J.P.G.

p in Dutch   1986

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bestrijdingsmiddelen met verbod of beperking voor waterwingebieden werden ingedeeld in groepen aan de hand van hun chemische structuur. Hun mogelijke uitspoeling naar het grondwater werd onderzocht met behulp van simulatiemodellen. Bij nagenoeg alle onderzochte middelen blijkt de kans op uitspoeling aanwezig. Met behulp van een rekenmodel voor een freatisch watervoerend pakket werden schattingen gemaakt van te verwachten concentraties van bestrijdingsmiddelen in drinkwater. Indien in de ondergrond geen afbraak van de middelen plaatsvindt, dan zal in vele gevallen de norm voor drinkwater worden overschreden, ondanks beperking van het gebruik tot buiten de 25 jaars verblijftijdsgrens. Indien afbraak plaatsvindt met een halfwaardetijd kleiner dan 5 jaar dan zal in het algemeen het risico voor overschrijding van de norm verdwijnen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1986-09-30 )