|   print

[  ]
 
Linden AMA van der

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een literatuuronderzoek werd uitgevoerd naar het gedrag van de bestrijdingsmiddelen atrazine, 1,3-dichloorpropeen, dinoseb, mecoprop, metam-Na en propachloor in de bodem met speciale aandacht voor het gedrag in de ondergrond. Alleen voor atrazine en 1,3-dichloorpropeen werden enkele gegevens over het gedrag in de ondergrond gevonden. Voor atrazine zijn deze gegevens niet eenduidig. In de zandgebieden van Nederland wordt de ondergrond vaak gekenmerkt door afwezigheid van klei en leem, een gering gehalte aan organische stof (<0.1%) en een geringe microbiele biomassa. Enkele locaties met deze eigenschappen werden geselecteerd. Het bleek niet mogelijk met bestaande kennis het gedrag van de geselecteerde bestrijdingsmiddelen in de ondergrond van de geselecteerde locaties te voorspellen. Dit interne rapport geeft uitgangspunten voor het vervolg van het project.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-06-30 )