|   print

[  ]
 
Weijnen PHC ; Linden AMA van der ; Linskens WMA ; Snijders A

51 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sorptie van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone kan van invloed zijn op concentraties van bestrijdingsmiddelen die in drinkwater worden gevonden. Het is daarom belangrijk om de sorptie van bestrijdingsmiddelen in de verzadigde zone te kennen. Op laboratoriumschaal zijn sorptie experimenten gedaan met bestrijdingsmiddelen op grond uit de verzadigde zone met een laag organisch stof gehalte (TOC < 0,06%). De bestrijdingsmiddelen atrazin, mecoprop, propachloor, dinoseb en 1,3- dichloorpropeen zijn getest m.b.v. een batch methode. Sorptie was erg laag en in de helft van de experimenten is geen sorptie aangetoond. Verdelingscoefficienten varieerden van 0 tot 0,5 (dm3/kg) en de resulterende retardatiecoefficienten van 1 tot 3,5. Berekende K-om-waarden varieerden van 0 tot 600 (dm3/kg) en zijn hoger dan K-om-waarden voor bovengrond. Er werd geen relatie gevonden tussen sorptiecoefficienten en parameters van de grond. K-om-waarden uit bovengrond kunnen niet geextrapoleerd worden naar grond uit de verzadigde zone. De combinatie van lage sorptie en de gebruikte methode resulteren in een relatief grote onbetrouwbaarheid van de gemeten waarden. De gerapporteerde waarden moeten dan ook gezien worden als indicatieve waarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-12-31 )