|   print

Organochloorbestrijdingsmiddelen en PCB's in bodemmonsters
[ Organochlorine pesticides and polychlorobiphenyls in soil ]
 
Greve PA, Heusinkveld HAG, Hoogerbrugge R, de Jong APJM, de Korte GAL, Liem AKD, van Zoonen P

29 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 728709001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van het door de Coordinatie-Commissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobiotische stoffen (CCRX) geinstigeerde project "Inrichting Bodemmeetnet" zijn 320 bodemmonsters op 7 PCB-congeneren en 16 organochloorbestrijdingsmiddelen en verwante stoffen onderzocht. In totaal zijn 40 locaties elk 4 maal (verdeeld over 1987 en 1988) op steeds 2 dieptes bemonsterd. A-waarden genoemd in de Leidraad Bodemsanering (afl. 4, november 1988) zijn met name overschreden voor HCB, alfa-, beta- en gamma-HCH, dieldrin, endrin, endosulfan, p,p'-DDE, TDE en PCB 52. Voor o,p'-DDT en p,p'-DDT wordt in deze Leidraad geen A-waarde gegeven. B-waarden zijn overschreden voor p,p'-DDE en p,p'-DDT in monsters genomen in boomgaarden. Kennelijk gaat het hier om residuen afkomstig van oude bespuitingen met DDT.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )