|   print

[  ]
 
Hassanizadeh SM

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het doel van INTRAVAL is gericht op het bestuderen van de geldigheid van modellen voor transport en fysisch-chemisch gedrag van radionucliden in de ondergrond. Naast de hoofddoelstelling van het project, de validatie, worden diverse nevenvoordelen verwacht, zoals het terugkoppelen naar experimentele programma's voor laboratorium en veldexperimenten. Deze experimenten zouden daardoor in het vervolg in een gewijzigde opzet beter voor validatiedoeleinden kunnen dienen. Voort biedt het project een forum voor wetenschappelijke uitwisseling op informele basis van resultaten en ervaringen bij de toepassing van modellen in veiligheidsanalyses. Naar aanleiding van de uitnodiging van de Zweedse Kernenergie-inspectie (SKI) hebben 20 instituten uit 11 landen zich accoord verklaard met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst. SKI is verantwoordelijk voor het voorzitterschap van de INTRAVAL-coordinatiegroep. Bij de formele start van het project gedurende de eerste vergadering van de coordinatiegroep van 7-9 oktober 1987 zijn voorstellen voor een aantal testgevallen gedaan. Deze zijn te verdelen in laboratorium-experimenten, veldexperimenten en natuurlijke analogons.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-11-30 )