|   print

[  ]
 
Rijnaarts H

62 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sorptie van hydrofobe verbindingen vindt niet altijd plaats via partitie in de organische stof fractie. Oppervlakte sorptie op minerale bodembestanddelen is ook mogelijk. Chemisorptie en fysische binding in organische humus polymeren zijn verantwoordelijk voor gebonden residu vorming. De concentratie vaste fase blijkt de sorptiecoefficient te kunnen beinvloeden. Om desorptiekinetiek te kunnen modelleren is het noodzakelijk te bepalen welke processen desorptiekinetiek beheersen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen momentane en cumulatieve biologische beschikbaarheid. De momentane beschikbare hoeveelheid wordt bepaald door de hoeveelheid in de waterfase. De cumulatieve beschikbaarheid wordt bepaald door de initiele momentane beschikbaarheid en de desorptiesnelheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-09-30 )