|   print

[  ]
 
Buijsman E

34 p in Dutch   1999

download pdf (1556Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), and then especially the PAH indicator benzo[a]pyrene (B[a]P), in air in the Netherlands has been investigated. Using measurement data, a limited supplemental monitoring effort and the results of modelling calculations, it has been possible to obtain a realistic picture of air quality in the Netherlands with respect to these substances. The background level of B[a]P is estimated at 0.05 - 0.15 ng m-3 on a yearly average. Increased PAH and B[a]P concentrations are expected in the vicinity of a number of industrial sources and in urban surroundings. B[a]P concentrations near the Hoogovens (Steelworks) measure 0.2 to 0.5 ng m-3, depending on their position in relation to the source complex. The urban background level comes to 0.2 to 0.4 ng m-3; on roads yearly averages of up to 0.7 ng m-3 can occur. Model calculations show results in streets of ca. 20 km in length in which the limit value of 1 ng m-3 is exceeded. This is not confirmed by measurement. Further research will be needed to show the cause of the apparent discrepancy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het voorkomen van polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en in het bijzonder van benzo[a]pyreen, in lucht de Nederland is onderzocht. Op basis van bestaande meetgegevens, een beperkte meetinspanning en de resultaten van modelberekeningen is het mogelijk gebleken om een realistisch beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Nederland voor deze stoffen. Het achtergrondniveau wordt geschat op 0,05-0,15 ng m-3 als jaargemiddelde. Verhoogde PAK en B[a]P concentraties worden verwacht in de nabijheid van een aantal industriele bronnen en in de stedelijke omgeving. B[a]P concentraties in de buurt van de Hoogovens bedragen 0,2 tot 0,5 ng m-3, afhankelijk van de plaats ten opzichte van het bronnencomplex. Het stedelijke achtergrondniveau is 0,2 tot 0,4 ng m-3; in straten kunnen jaargemiddelden tot 0,7 ng m-3 voorkomen. Modelberekeningen laten zien dat in straten over een lengte van 20 km overschrijding van de norm van 1 ng B[a]P m-3 optreedt. Dit wordt niet door meetresultaten bevestigd. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak van deze discrepantie is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-01-00 )