|   print

[  ]
 
Buijsman E

29 p in Dutch   1999

download pdf (393Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The presence of arsenic, cadmium, mercury and nickel in air in the Netherlands has been investigated. Using measurement data, a limited supplemental monitoring effort and the results of modelling calculations, it has been possible to obtain a realistic picture of air quality in the Netherlands with respect to these substances. Background concentrations of arsenic, cadmium and nickel as derived from measurement results range from 0.6-1.1 ng m-3, 0.2-0.4 ng m-3 and 2.0-2.5 ng m-3, respectively. Air quality figures for mercury as derived from model calculations are 2-3 ng m-3. Increased cadmium concentration levels in industrial areas were observed near the Hoogovens (Steelworks) and in the Rijnmond industrial area. Nickel levels increased in the Rijnmond area and were shown to be in good agreement with model calculations. All levels were usually found to be within the air quality objectives. Exceptions here are cadmium and nickel, for which the Negligible Risk levels are locally exceeded in comparing these levels to air quality objectives.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het voorkomen van arseen, cadmium, kiwk en nikkel in lucht in Nederland is onderzocht. Op basis van bestaande meetgegevens, een beperkte meetinspanning en de resultaten van modelberekeningen is het mogelijk gebleken om een realistisch beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in Nederland voor deze stoffen. Achtergrondconcentraties van arseen, cadmium en nikkel, zoals afgeleid uit metingen, bedragen resp. 0.6-1.1 ng m-3, 0.2-0.4 ng m-3 en 2.0-2.5 ng m-3. Kwikconcentraties, afgeleid uit modelberekeningen, zijn 2-3 ng m-3. Verhoogde cadmiumconcentraties zijn waargenomen nabij de Hoogovens en in het Rijnmondgebied. In het Rijnmondgebied zijn ook de nikkelniveaus verhoogd; meetresultaten in dit gebied zijn goed in overeenstemming met de uitkomsten van modelberekeningen. Alle waargenomen niveaus blijven onder de luchtkwaliteitdoelstellingen met uitzondering van cadmium en nikkel waarvoor de het niveau van het Verwaarloosbaar Risico lokaal wordt overschreden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2000-01-00 )