|   print

Resultaten van het meetprogramma drinkwater, 1994 voor parameters uit het Waterleidingbesluit en enkele aanvullende parameters
[ Results of the monitoring program drinking water in 1994: parameters out of the Dutch drinking water legislation and additional parameters ]
 
Versteegh JFM, van Gaalen FW, Baumann BA, Smit E, Vaas L

36 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 731011009

Toon Nederlands

English Abstract
An overview is given of the monitoring program for drinking water quality carried out by RIVM on behalf of the Dutch Drinking water Inspectorate. The program has a regular part and an additional part. The report shows for 1994 the parameters with a deviation for the regulations in the Dutch Drinking water Act. The additional program consists of cobalt, antimoon, radon, ethylcarbamaat and pesticides. The results of the program (both regular and additional part) give no reason to take additional measures to protect public health.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport geeft een overzicht van het drinkwatermeetprogramma 1994 dat in opdracht van de Hoofdinspectie Milieuhygiene (HIMH) door het RIVM is uitgevoerd. Het programma bestaat uit een vast meetprogramma en een indicatief meetprogramma. Het rapport geeft een overzicht van de afwijkingen voor 1994 ten opzichte van een aantal drempelwaarden van bijlage A van het Waterleidingbesluit. De parameters cobalt, antimoon, radon, ethylcarbamaat en bestrijdingsmiddelen maken deel uit van het indicatieve programma. De resultaten van deze analyses geven geen directe aanleiding tot maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1995-12-31 )