|   print

Orienterend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater bestemd voor de drinkwatervoorziening
[ Screening of pesticides in surface water used for the public drinking water supply ]
 
Hrubec J, Baumann RA

36 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 731011011

Toon Nederlands

English Abstract
In 1991-1994 a screening study was performed on the presence of selected pesticides in two intake profiles of the river Rhine- and Meuse water for drinking water supply. From 35 studied pesticides, including organophosphorus compounds, phenylureas, carbamates, nitrophenols and chlorophenoxy acids only Diuron has been found in the Meuse water in concentrations exceeding the detection limit of the analytical method (0.1 ug/l).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de jaren 1991-1994 werd een orienterend onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de verontreiniging van twee innamepunten van Rijn- en Maaswater voor de drinkwatervoorziening door bestrijdingsmiddelen. Van de 35 geselecteerde bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten werd alleen Diuron in het Maaswater in concentraties boven de detectiegrens van 0.1 mug/l gevonden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-08-31 )