|   print

Definitierapport Graadmeters Water in de Milieubalans/Milieuverkenningen. Discussiestuk
[ Definition Report Water. State of the Environment/Environmental Outlook. Working Paper ]
 
van Liere L, Beurkens JEM, Leewis RJ, Medema GJ, de Nijs ACM, van Puijenbroek PJTM, Quarles van Ufford CHA, Wortelboer FG

36 p in Dutch   1994

RIVM Rapport 732404003

Toon Nederlands

English Abstract
In this report environmental indicators are being proposed for the water compartment to be presented in the Netherlands National Environmental Balance and the Environmental Outlook. Indicators are proposed for both fresh and saline waters. Fresh waters are classified in large rivers, canals and lakes of which the Ministry of Public Traffic and Waterworks is responsible for the water management, and regional waters under responsibility of regional water authorities. This latter group is subdivided in lakes, ditches, canals and brooks. Marine waters are treated separately. The environmental indicators are being thematically discussed (acidification, eutrophication and pollution). The emphasis in the report is laid on the construction of the chemical conditions for sustainable ecosystem development, although some salient biological features are brought forward where necessary to describe ecosystem effects. A special chapter is devoted to sediments. Some effects on the ecosystem are caused by more than one thematic actor. Those effects are dealt with in the chapter on multiple stress. A last chapter discusses the effects of the ecosystem on public health.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport worden de graadmeters voorgesteld voor het compartiment water ten behoeve van de Milieubalans/Milieuverkenningen. Graadmeters worden behandeld voor zowel zoute als zoete oppervlaktewateren. Het zoete oppervlaktewater is onderverdeeld in Rijkswateren (rivieren, grote kanalen en meren in beheer bij Rijkswaterstaat) en regionale wateren (beheerd door lokale waterbeheerders). De regionale wateren zijn onderverdeeld in meren, sloten, kanalen en vaarten, en stromende wateren. De graadmeters voor de Rijkswateren en een aantal regionale wateren worden behandeld volgens de thema's verzuring, vermesting en verspreiding. M.b.t. alle regionale wateren wordt een classificering naar ecologisch niveau gebruikt. De nadruk bij de keuze van de graadmeters ligt op de chemische randvoorwaarden voor een duurzame ecosysteem ontwikkeling. Enige zeer kenmerkende biologische graadmeters voor de genoemde thema's worden eveneens gebruikt. Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan waterbodems. Sommige effecten worden niet veroorzaakt door een bepaald thema, maar komen tot stand door meerdere actoren. Zij worden besproken in het hoofdstuk over multiple stress. Volksgezondheidseffecten van het oppervlaktewater worden als apart thema behandeld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1994-09-30 )