|   print

[  ]
 
Harten HAJ van ; Dijk GM van ; Kruijf HAM de

93 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report aims to contribute to the development of a general method for assessing the quality of water systems in relation to the functions by taking issues that threaten water quality into consideration. First of all, an overview is given of the current insights and development in water quality indicators and indices. After this, a water quality assessment method, the so-called 'all-in water quality assessment index for watersystems' (AWIX) method, is described and then applied to two case studies, 'European Rivers' and the 'Rhine River Basin'. In the last chapter the AWIX method is discussed, followed by conclusions and recommendations.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een algemene methode, gebruikmakend van indicatoren en indices, door de toestand van zoetwatersystemen te beoordelen in relatie tot de functies en rekeninghoudend met thema's. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten en ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteitsindicatoren en -indices. Daarna wordt een waterkwaliteitsbeoordelingsmethode beschreven, de zogenaamde methode 'all-in water quality assessment index for watersystems (AWIX). Deze methode wordt vervolgens toegepast op 2 case studies nl. 'Europese Rivieren' en 'Rijnstroomgebied'. In het laatste hoofdstuk wordt de methode AWIX bediscussieerd en volgen conclusies en aanbevelingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-11-30 )