|   print

Gezondheidsrisico's van drinkwater bereid uit oppervlaktewater: een pilotstudie
[ Health risks of drinking water produced from surface water: a pilot study ]
 
Mons MN, de Nijs ACM

62 p in Dutch   1996

RIVM Rapport 734301008
download pdf (2755Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report presents the results of a pilot study to calculate the health risks that can be expected from drinking water that has been produced from surface water. For some of these pollutions the entire emission-to-effect chains were calculated, so as to get a better view on the health risks expected. Chains were calculated for the pesticides atrazin and MCPA and for Cryptosporidium, a pathogenic micro-organism, using the models PROMISE (emission model) and WATNAT (distribution model). This worked well for the pesticides but not for Cryptosporidium where problems arose: Cryptosporidium remains difficult to detect and sources and emissions of Cryptosporidium are still hard to quantify. Among the conclusions made, was that a health risk for humans could be introduced by the presence of Cryptosporidium, but not of the pesticides.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De resultaten van een pilotstudie zijn beschreven waarin getracht is via een modelmatige ketenbenadering meer inzicht te geven in de gezondheidsrisico's van drinkwater dat bereid is uit oppervlaktewater. Van twee bestrijdingsmiddelen en het micro-organisme Cryptosporidium is met behulp van verschillende modellen de gehele keten van emissie tot gezondheidsrisico (=effect) doorgerekend. Voor Cryptosporidium gaf dit de meeste problemen omdat het organisme moeilijk te detecteren is en de verspreidingsroutes naar water nog niet goed kunnen worden gekwantificeerd. Toch kunnen op basis van de uitgevoerde berekeningen enkele voorzichtige conclusies worden getrokken. Een gezondheidsrisico kan eerder verwacht worden door blootstelling aan Cryptosporidium dan door blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. Verder onderzoek is gewenst om de resterende onzekerheden te verkleinen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1996-05-31 )