|   print

[  ]
 
Ratsak CH

44 p in Dutch   1996

Toon Nederlands

English Abstract
In the Netherlands drinking-water reservoirs are used for the storage and purification of surface waters. In recent years the importance of enteric protozoa Cryptosporidium parvum and Giardia lamblia and viruses as causes of water-borne gastroenteritis has clearly been demonstrated. Mathematical models can be used to simulate the removal of these organisms from the reservoirs. The most important removal processes are inactivation, sedimentation and dilution. This report introduces a simulation model for reservoirs (SIRES) consisting of simple first order removal processes. Because of reasons discussed in the report the temperature is the only variable which determines the inactivation of viruses and protozoa in SIRES so far. Despite this simple assumption the model predictions correlate well with actual data.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De protozoa Cryptosporidium en Giardia hebben de laatste decennia in de Verenigde Staten en in Groot-Brittannie een aanzienlijk aantal grote en kleine epidemieen van maag-darminfecties via drinkwater veroorzaakt. Wiskundige modellen kunnen worden gebruikt om de verwijdering van pathogene micro-organismen in reservoirs te simuleren. De belangrijkste verwijderings-processen in reservoirs zijn inactivatie, sedimentatie en verdunning. Dit rapport introduceert een simulatiemodel voor reservoirs (SIRES). SIRES is samengesteld uit een aantal eerste orde verwijderings-processen. De temperatuur is tot nu toe de enige variabele die de inactivatie in SIRES bepaalt. In het rapport worden de redenen hiervoor toegelicht. Ondanks deze eenvoudige aanname is er een goede overeenstemming tussen gemeten data en simulaties. Het model kan dus als een hulpmiddel dienen indien vragen met betrekking tot de procesvoering en de invloed daarvan op de verwijdering van pathogene micro-organismen in spaarbekkens moeten worden beantwoord.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-12-31 )