|   print

Invloed humane en animale verontreinigingen op grondwaterwinningen. Van veldonderzoek naar beschermingsbeleid
[ The influence of human and animal sources on groundwater abstraction. From field study to protection policy ]
 
Wuijts S, Rutjes SA, van der Aa NGFM, Mendizabal I, de Roda Husman AM

100 p in Dutch   2008

RIVM rapport 734301031
download pdf (2932Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Groundwater that is abstracted for human consumption from shallow, sandy ground can hold traces of pollutants and microorganisms from human and animal sources. This can be concluded from a field study carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) at four of these possibly vulnerable abstraction sites. However, compared to previous international studies, the levels of viruses and bacteria found in the Netherlands were much lower than expected.
The drinking water that is produced cannot be tested for its compliance with the quality standards for viruses and bacteria on these results alone. The permitted level of pathogenic viruses and bacteria in drinking water is so low that direct analysis is not possible. The microbiological safety of drinking water is therefore for several years now, determined by a risk-assessment (VROM-Directive 5318) covered by legislation. In order to gain more information on the microbiological quality of drinking water, the RIVM recommends a further refinement of this risk assessment method for groundwater abstractions that could be considered vulnerable. The present report can act as a guide for this procedure.
Using groundwater for the production of drinking water is an attractive choice, compared to surface water, because the water in the soil is more or less protected from pollutants at ground level. Moreover, the concentrations of substances and microorganisms that do still reach the groundwater will be flattened and to a certain extent removed. In addition, protection zones around abstraction sites have been set to further reduce the risk of pollution at ground level. In this respect, a total ban on all activities not directly related to drinking water production is being enforced within the water collection area. The results of this field study do not indicate that the size of the water collection areas should be adjusted in national groundwater protection policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Sommige ondiepe, zandige grondwaterwinningen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater kunnen sporen bevatten van verontreinigende stoffen en micro-organismen, afkomstig van mens of dier. Dit blijkt uit een veldonderzoek dat het RIVM heeft uitgevoerd bij vier van deze mogelijk kwetsbare winningen. De aangetroffen gehalten virussen en bacterien zijn echter veel lager dan op grond van internationale studies werd verwacht.
Deze meetresultaten kunnen niet direct worden getoetst aan de kwaliteitseisen voor virussen en bacterien. Het toegestane niveau van ziekteverwekkende virussen en bacterien in drinkwater is namelijk te laag om te kunnen meten. De microbiologische veiligheid van drinkwater wordt daarom sinds enkele jaren vastgesteld met een wettelijk voorgeschreven risicoanalyse (VROM-Inspectierichtlijn 5318). Om meer duidelijkheid over de microbiologische drinkwaterkwaliteit te krijgen beveelt het RIVM aan deze risicoanalyse voor mogelijk kwetsbare grondwaterwinningen te verfijnen. Het rapport doet hiervoor een handreiking.
Het gebruik van grondwater voor de bereiding van drinkwater is aantrekkelijker dan dat van oppervlaktewater. Grondwater is in de bodem in zekere mate beschermd tegen verontreinigingen vanaf het maaiveld. De concentraties van stoffen en micro-organismen die het grondwater toch bereiken worden namelijk in een bepaalde mate afgevlakt en verwijderd. Daarnaast zijn rondom winningen preventief beschermingszones ingesteld om het risico op verontreiniging vanaf het maaiveld te beperken. Zo geldt binnen het waterwingebied een algemeen verbod op activiteiten die niet direct met de productie van drinkwater te maken hebben. De resultaten van deze studie geven geen aanleiding om bij voorbaat de omvang van het waterwingebied in het landelijke beleid aan te passen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Vrije Universiteit Amsterdam
( 2008-07-15 )