|   print

[  ]
 
Duvoort-van Engers LE , Deul PC , Berg JJ van den

54 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nagegaan is of het drogen van zuiveringsslib op droogbedden onder bepaalde geohydrologische omstandigheden kan leiden tot verontreiniging van de bodem. Op elk van de droogbedcomplexen zijn monsters genomen van het slib dat in de bedden aanwezig was, van het drainagewater, van de bodemlaag direct onder de drainagelaag van het droogbed, en van het freatisch grondwater ter plaatse van het droogbed. Ter referentie zijn bovenstrooms van de droogbedden (de kant waar de grondwaterstroming vandaan komt) eveneens grond- en frondwatermonsters genomen en geanalyseerd. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat bij de onderzochte droogbedden ten tijde van het onderzoek geen sprake was van verontreiniging van bodem en/of grondwater onder het droogbed.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-03-31 )