|   print

[  ]
 
Weerd M de

50 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik van Afvalstoffen heeft tot doel het ontstaan van afvalstoffen te verminderen en het hergebruik te bevorderen middels onderzoek en ontwikkeling. Dit rapport geeft een overzicht van de ondernomen activiteiten in 1988 en het programma dat in 1989 ten uitvoer zal worden gebracht. Het NOH wordt gezamenlijk beheerd door het RIVM en NOVEM, waarbij het RIVM zich voornamelijk richt op de inhoudelijke formulering van programma's en opgedragen projecten. Bij het overzicht van lopende projecten is aangegeven welke RIVM-LAE medewerker contactpersoon is voor het betreffende project. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het Raamprogramma 1988-1992 en het overzicht lopende projecten en verschenen rapporten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-07-31 )