|   print

[  ]
 
Jaarveld JA van , Onderdelinden D

41 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Ten behoeve van een risico analyse over de uitworp van PCDD en PCDF van afvalverbrandingsinstallaties werden met behulp van emissiegegevens en een verspreidingsmodel jaargemiddelde concentraties en deposities in de omgeving van de bron berekend. De berekeningen werden uitgevoerd voor het in de atmosfeer geemitteerde vliegstof en de daaraan gehechte stoffen als PCDD, PCDF en zware metalen alsmede een aantal gasvormige componenten. De hoogste concentratie werd berekend op enkele kilometers van de bron in Noord-Oostelijke richting. Voor de hoogste emissie van 1 kg/j PCDD werd een maximale concentratie van 0.7 pg/m3 gevonden, te vergelijken met een geschatte grootschalige achtergrond van ongeveer 1 pg//m3 PCDD. De hoogste depositie van 4500 mg/m2 PCDD werd berekend op minder dan een kilometer van de bron, voornamelijk ten gevolge van natte depositie. Binnen Nederland bleek ten hoogste 25% en minstens 6% van de emissie te worden gedeponeerd ; voor PCDD en PCDF overeenkomend met 30% - 4% van de geschatte totale depositie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-04-30 )