|   print

[  ]
 
Kreiter BG , Meijer PJ , Sluymers JJ , Vos JJ , Wegman RCC , Werken G van de

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het rapport beschrijft met name de randvoorwaarden die een rol spelen bij de garantiebeproeving van de bovengenoemde nieuwe draaitrommeloven. Een dergelijke beproeving is noodzakelijk om redenen van zakelijke aard (toetsing van de leveringsgaranties) en om redenen van milieuhygienische aard (toetsing van in de milieuvergunningen gehanteerde grenswaarden). In het bijzonder is aandacht besteed aan de problematiek van monstername en analyse van PCDD's en PCDF's.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-05-31 )